שיעורים פרטיים בבית התלמיד | שיגבור | לחשוב מקצוע

 

לחשוב מקצוע

האתגר  הגדול!

תלמיד, או אם תרצו, כל אדם, חייב לתרגל את היכולת הקוגניטיבית, ההכרתית, המודעת, שלו למחשבה שונה בכל מקצוע ומקצוע.

אדם צריך "לחשוב היסטוריה" בשונה ובהבדל מ"לחשוב אנגלית", או "לחשוב מתמטיקה", או "לחשוב לשון", או "לחשוב ספרות".

חשיבה בכל תחום, מאופיינת במרכיבים המייחדים אותה ומבדילים אותה, לחלוטין, מכל תחום אחר! יש אמנם איזורי-השקה בדמיון, בהקבלה, ואפילו בזהות,  בין התחומים, אלא שלרוב קיימת בינהם הפרדה קוגניטיבית מוחלטת! ואין היכולת "לחשוב גיאוגרפיה" מעידה כהו-זה ומתקרבת ל"לחשוב ספרות".

ברור שקיים קשר בין ציור ופיסול, בין שירה להלחנה ובין אזרחות להיסטוריה, אלא שהוצאת המיטב מכל מקצוע, נניח מהיסטוריה, מחייבת יכולת ל"חשוב היסטוריה" שאין היא דומה כלל ועיקר ל"לחשוב אזרחות".

מטאקוגניציה  משמעותה;  "מחשבות האדם על מחשבותיו כלומר; הדיאגנוזה (מעבר וניתוח) שעושה כל אדם, על המחשבות האישיות שלו".

 כתיבת-סופר, מתבססת אמנם על ההיסטוריה שלו, על הפסיכולוגיה שלו ועל היכולת הלשונית שלו, אלא שהיא דורשת מחשבה מאד ממוקדת על "לחשוב סיפור (ספרות)" ולא "לחשוב היסטוריה",  "לחשוב אזרחות",  או "לחשוב לשון".

אצלנו, כאן ב"שִׁיגְבּוּר", אנו מקפידים על "מחשבה הנכונה לכל תחום נלמד" ורק לאחר שאנו יוצרים אצל התלמיד מחשבה מדויקת ואופיינית לכל מקצוע ומקצוע בנפרד, רק אז, אנו מביאים לו את כישורי-הקשרים שבין המקצועות – ובין התחומים.