שיעורים פרטיים בבית התלמיד | שיגבור | חינוך מיוחד ♦

 

חינוך מיוחד

העמקת השיח עם התלמיד וחיזוק הקשר האישי עם המורה.
תגבור לימודי (תמיכה, הטרמה, העמקה והרחבה) בהתאם לרמת התלמיד.
פעילויות לפיתוח חיברות ו"סינגור עצמי".
העמקת היכולת ל "התנהלות עצמית" ו"הכנה לחיים" בנוסף לרכישת מיומנויות ADL - "עצמאות גופנית יום-יומית" של התלמיד וצימצום / ביטול תלותו באחרים.