שיעורים פרטיים בבית התלמיד | שיגבור | חטיבה עליונה ♦

 

חטיבה עליונה

הכנה לבחינות בגרות ועבודות גמר וחקר

שיעורים פרטיים בבית התלמיד ובביה"ס. לתלמידי החטיבה העליונה - תמצית המקצועות והתכנים הנלמדים

אנגלית
כללי דקדוק מתקדמים, בין דיבור לכתיבה, אוצר מילים, הבניית–משפטים, כתיבת מאמרונים.

מתמטיקה
הכנה לכל הרמות החל ב-3 יח', המשך ב-4 יח' וכלה ב-5 יח'.

היסטוריה
מלחמות העולם הראשונה והשניה, הנאציזם כתופעה אנושית, התנועה הציונית, הקמת המדינה, בית ראשון ושני בעת העתיקה, פרס, יוון ההלינסטית ורומא.

ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, אלקטרוניקה וחשמל
מדע וטכנולוגיה ועיקרי ההבדל בין ביסוס עובדתי לבין דעה וניסויים. הגדרת כלל המדעים החל במדעי הרוח והחברה וכלה במדעים מדויקים מלווה מחקרים ונושאי מחקר. המחקר המדעי כבסיס לשינוי ולמחקר ממשיך. ביולוגיה, בוטניקה, פיזיקה, עבודות חקר.

גיאוגרפיה
התהוות היקום, הכוכבים, כדור–הארץ וצורות הדומם, החי והצומח השונים בשל התנאים המגוונים. מבנה כדור הארץ, צורות נוף, גיאולוגיה, אקולוגיה והגנה על משאבי כדור הארץ, המשמעות הכוללת של התחום החל בגיאולוגיה וכלה באורבניזציה, כלכלה ודמוגרפיה והשפעתה על ההתנהגות האנושית.

מקרא – תנ"ך - תורה
ספרים ופרקים נדרשים ע"י משרד החינוך. הבנת המקרא כטקסט מנחה לכלל מרכיביו. ספרים, פרקים, פסוקים ומילים. המרכיב ההיסטורי, מרכיב האמונה, מרכיב השפה, מרכיב מיתולוגי וסיפורי, ספורים ללא פרשנויות.

תקשורת
מאפייני סוגי המדיה הן למידע והן לשיווק.

וגם
אמנויות פלסטיות, תיאטרון, המוזיקה, חקלאות, תעשיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה אנתרופולוגיה – בהתאם לנדרש!