שיעורים פרטיים בבית התלמיד | שיגבור | חטיבת הביניים ♦

 

חטיבת הביניים

שיעורים פרטיים בבית התלמיד ובביה"ס. לתלמידי חטיבת הביניים - תמצית המקצועות והתכנים הנלמדים

אנגלית
כללי דקדוק אופייניים לשפה, זמנים, בין דיבור לכתיבה, אוצר מילים, הבניית–משפטים, כתיבת מאמרונים.

מתמטיקה
ארבע הפעולות הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק והשילוב שלהן בתוספת חזקות ושורשים. גרפים ישרים, דיאגרמות ופרבולות, נוסחאות ומשוואות בתרגול. בעיות מילוליות מורכבות.

גיאומטריה 
מצולעים: מרובע, ריבוע, טרפז, מעוין, מקבילית, דלתון. חישוב היקפים, שטחים וזוויות. משפטי חפיפה ודמיון מצולעים.

היסטוריה
צורת החשיבה על העבר, הבנת תהליכים אנושיים היוצרים היסטוריה עליה מתבססים ההווה והמציאות. האירועים המכוננים בהיסטוריה העולמית ובהיסטוריה של עם ישראל.

מדעים וטכנולוגיה
מדע וטכנולוגיה ועיקרי ההבדל בין ביסוס עובדתי לבין דעה וניסויים. הגדרת כלל המדעים החל במדעי הרוח והחברה וכלה במדעים מדויקים מלווה מחקרים ונושאי מחקר. המחקר המדעי כבסיס לשינוי ולמחקר ממשיך. ביולוגיה, בוטניקה, פיזיקה בסיסית, מצבי צבירת החומר, עבודות חקר

גיאוגרפיה
התהוות היקום, הכוכבים, כדור–הארץ וצורות הדומם, החי והצומח השונים בשל התנאים המגוונים. המשמעות הכוללת של התחום החל בגיאולוגיה וכלה באורבניזציה, כלכלה ודמוגרפיה והשפעתה על ההתנהגות האנושית.

מקרא – תנ"ך - תורה
הבנת המקרא כטקסט מנחה לכלל מרכיביו. ספרים, פרקים, פסוקים ומילים. המרכיב ההיסטורי, מרכיב האמונה, מרכיב השפה, מרכיב מיתולוגי וסיפורי, ספורים ללא פרשנויות.

תקשורת
המדיה כמידע ולמכירה.

וגם
אמנויות פלסטיות, תיאטרון, המוזיקה, חקלאות, תעשיה, עקרונות האזרחות. בהתאם לנדרש.