שיעורים פרטיים בבית התלמיד | שיגבור | יסודי ♦

 

יסודי

שיעורים פרטיים בבית התלמיד או בבית הספר, לתלמידי בית הספר היסודי - תמצית המקצועות והתכנים הנלמדים

אנגלית
אותיות הופכות למילים. ציור האותיות ושילובן במילה.
אותיות הניקוד.
אותיות גדולות וקטנות בטקסט.

מתמטיקה
ארבע הפעולות הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק והשילוב שלהן בתירגול מספרים שלמים ושברים.
בעיות מילוליות.

גיאומטריה
המשולש כצורת בסיס בהנדסה המרחבית ושאר הצורות הנסמכות עליו. המצולעים: מרובע, ריבוע, טרפז, מעוין, מקבילית, דלתון. חישוב היקפים, שטחים וזוויות. הכנת הרקע למשפטי חפיפה ודמיון מצולעים.

היסטוריה
צורת החשיבה על העבר, הבנת תהליכים אנושיים היוצרים היסטוריה עליה מתבססים ההווה והמציאות. מעבר על אירועים מכוננים בהיסטוריה העולמית ובהיסטוריה של עם ישראל.

מדעים וטכנולוגיה
משמעות המילה מדע ועיקרי ההבדל בין ביסוס עובדתי לבין דעה וניסויים. הגדרת כלל המדעים החל במדעי הרוח והחברה וכלה במדעים מדויקים מלווה מחקרים ונושאי מחקר. המחקר המדעי כבסיס לשינוי ולמחקר ממשיך.

גיאוגרפיה
המשמעות הכוללת של התחום החל בגיאולוגיה וכלה באורבניזציה, כלכלה ודמוגרפיה והשפעתה על ההתנהגות האנושית.

מקרא – תנ"ך - תורה
המרכיב ההיסטורי, מרכיב האמונה, מרכיב השפה, מרכיב מיתולוגי וסיפורי, ספורים ללא פרשנויות.

תקשורת
בין אישית, המונים, מדיות, פרסומות, מידע ומכירה.

וגם
אמנויות, תיאטרון, חקלאות, תעשיה, עקרונות האזרחות.