שיעורים פרטיים בבית התלמיד | שיגבור | אודות שיגבור

 

הרציונאל של שיגבור

שיגבּוּר – איננו אירגון למטרות רווח, אלא קבוצת מורים מוסמכים, הפועלת בתמורה לשכר–עבודה–לשעת–הוראה בלבד! הכולל את כל הוצאות התפעול.

שיגבּוּר – – הינו אירגון–חינוכי שהציב לעצמו מטרות חינוכיות "אָ-פורמָלִיוֹת" שמערכת החינוך אינה מסוגלת להעניק.
במרכז הגישה מתקיימת הפרדה מוחלטת בין שני מושגים:
1) חינוך
2) הוראה
שיגבּוּר מֶמוּקד בּהוראה ולא בחינוך, ביניהם מתקיים הבדל ניכר!
ראה/י מאמר "בין חינוך להוראה".

התלמיד החושב
עומד במרכז הפעילות, המטרות, עבודת–המורים, שידרוג המורים, התעדכנות שוטפת בחידושי–ההוראה, לומדות ייחודיות, ומחקרים חדשים ועדכניים המותאמים למאה ה – 21.

שיגבּוּר – נוצר מהמילים:
תירגול
שידרוג
תיגבור
שיפור
חיזוק
שיעור
ומשלב אותן לִכְדֵי מילה אחת המתארת באופן ברור את מטרותינו.

הסיבה
הצורך בצמצום השינון של חומרי–הלימוד בגישה המקובלת שאינה מתאימה למאה ה–21. באמצעות הקניית ההיגיון הפנימי בכל מקצוע ומקצוע, והבניית–הידע באמצעות הגיון זה.

הגישה
לכל נושא, יש היגיון פנימי משלו בעל מאפיינים ייחודיים רק לו. שליטה בהיגיון זה מצמצמת במידה ניכרת את הצורך בשינון ולמידה בעל–פה של מידע ההולך וגדל ככל שהטכנולוגיה האינטרנטית משתכללת והמידע נגיש כפי שלא היה מעולם.

הטכניקה
שיעור–פרטני, פרטי, בבית התלמיד או בבית הספר.
שימוש בלומדות ייעודיות המחדדות; הן את החשיבה המופשטת והן את החשיבה הממוקדת.
שילוב המשפחה (הורים, אחים וסבים – במידת האפשר) להבהרת ההיגיון הייחודי בכל נושא/מקצוע ונושא, ותירגול אישי ומשותף ככל שרק ניתן.

מהות הלמידה החוֹשְבַנית
הצגת התפתחות הנושא/המקצוע מיום "המצאתו" ו/או "חשיפתו", תנאי–היווצרותו הסביבתיים, החברתיים, הגיאוגרפיים והפסיכולוגיים, התפתחותו, מציאת "חוט–השני" העובר לכל אורכו והבניית ההיגיון הפנימי שלו. בד–בבד, במקביל, תירגול רצוף ועקבי של כל מרכיבי הנושא המבוססים על מחקרים וידע מעודכן.